Beata Wickbom leder Visual Forum 2020

Vi kan glädjande meddela att Beata Wickbom, årets moderator 2019, kommer att leda Visual Forum den 25 maj i Norrköping. Konferensens tema, digital tvilling inom industri och samhälle, kommer att passa Beata mycket väl då hon i 25 år jobbat med att förstå, analysera och tolka den digitala utvecklingen.  – Alla team, medarbetare och organisationer …