Vi välkomnar Claus Popp Larsen som talare vid Visual Forum den 25 maj. Claus är forskare vid enheten ”Uppkopplat samhälle” inom RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, där han också leder deras aktiviteter inom uppkopplade städer.

– Digitala tvillingar har verkligen blivit ett buzzword senaste tiden. Begreppet kommer ursprungligen från industrin, men alla städer med respekt för sig själv måste ha en egen digital tvilling. Alla menar lite olika saker, och i presentationen kommer jag att berätta lite om vad jag menar att en digital tvilling är. En digital tvilling har t. ex. potential att radikalt förbättra och förenkla medborgardialogen, överblick över olika skeenden inom en kommun, beslutsfattande och planering etc. Jag kommer också att prata om att en digital tvilling måste berikas med data för att bli riktig användbar – ju mer data ju bättre! Fast för att kunna göra detta måste kommunerna få mycket bättre kontroll över sin data jämfört med dagens situation. Både runt datahantering och själva tvillingen vore det bra med gemensamma standarder för att få till något som fungerar i hela Sverige och som blir riktigt skalbart för alla, säga Claus Popp Larsen.

Vad har du för tankar och förväntningar på Visual Forum?

– Det händer så mycket inom området just nu så jag hoppas få en bra överblick över de viktigaste trenderna och vad som finns att tillgå. Sedan tycker jag att det är jättebra att man så tydligt riktar sig mot industri, akademi och offentlig sektor. De stora samhällsutmaningarna som vi står inför – och där digitala tvillingar måste vara med och bidra till lösningarna – kräver triple helix-samverkan mer än någonsin tidigare!’

Claus Popp Larsen, forskare vid RISE och en av talarna vid Visual Forum 2020. Foto: RISE

Recommended Articles

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *