Programmet för Visual Forum 2020 publiceras inom kort.


Talare

Beata Wickbom, moderator. Årets moderator 2019.